V pátek 21. 11. 2014 se na zlíchovské faře uskuteční další setkání (nejenom) seniorů. V 10.00 hod. začíná beseda s panem Antonínem Hynkem, který řadu let pracoval v Egyptě a nyní studuje arabštinu, na téma "Egypt známý, neznámý".

Srdečně Vás zveme!