Exodus90 je 90-denní duchovní program založen na principu Modlitba-Asketismus-Společenství a jeho podstoupení představuje transformaci osobního života ve smyslu získání sebekontroly pro naplnění Božího záměru s našimi životy ve službě bližním.

 

Před rokem se v naší farnosti zformovala skupina sedmi mužů a tento program Exodus90 absolvovala.

Nyní jsme se rozhodli si tento program připomenout a zopakovat a rádi bychom tuto zkušenost zprostředkovali i dalším zájemcům. Zájemci nechť se nám ozvou na e‑mail: zizik@email.cz nebo na telefon 777 277 342 (případně na sebe nechají kontakt u P. Josefa), ideálně do neděle 18. září 2022.

Počáteční schůzku plánujeme za týden v pondělí 19. září, samotný začátek cesty naší proměny - tedy první den Exodu90 – pak bude v neděli 25. září 2022.

 

Jiří Prchal, zástupce stávajícího společenství Exodus na Barrandově

 

"Propusť mého syna, aby mi sloužil" (Exodus 4:23)