Do Komunitního centra Krista Spasitele na Barrandově se z fary na Zlíchově přestěhovala farní knihovna. Přesun byl spojen s tříděním, novým uspořádáním a doplněním novějších titulů, a teď už knihovna nedočkavě čeká na své čtenáře.

Najdou zde křesťanskou, především katolickou literaturu nejrůznějších žánrů – překlady Bible, výklady víry, knihy o duchovním životě, životopisy svatých, eseje, ale i odbornou teologickou produkci.

Knihovna je volně přístupná kdykoliv v otevírací době Komunitního centra a knihovnice Eva Fuchsová (e-mail: fuchsova@CentrumBarrandov.cz) ráda podá bližší informace o dostupných titulech.

 

Zřízení farní knihovny by se mělo stát nesmělým zárodkem budoucího čtenářského klubu, kde by bylo možno vzájemně se podělit o své čtenářské zážitky, doporučit zajímavé tituly a autory, diskutovat o teologických, morálních či obecně duchovních otázkách.

Do budoucna plánujeme pravidelná setkávání nad konkrétními tituly a tématy a večery se zajímavými osobnostmi katolické literární obce.

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Knihovna je rozdělena do dvou sekcí, zasklené a nezasklené. Liší se tím, že výpůjčky ze zasklené části se zapisují do sešitu KNIHOVNÍ VÝPŮJČKY (ve spodní polici zasklené police) a očekává se, že budou přibližně do 1 měsíce vráceny (též do spodní police).

Výpůjčky z nezasklené části se neevidují. Knihy si můžete volně půjčovat a vracet, případně vracet jiné, které už máte přečtené a doporučili byste je dalším čtenářům (je pro ně vyhražena spodní polička nezasklené knihovny označená VRÁCENÉ KNIHY).

V nezasklené části upoutá Vaši pozornost regál s vybraným autorem, titulem či tématem na daný měsíc. I tyto vystavené knihy si můžete bez obav půjčit.