Bohatě vybavená farní knihovna na zlíchovské faře otevírá své dveře pro všechny zájemce. Tato skutečnost je výsledkem několikaměsíčního úsilí našich farníků, kteří se podíleli na instalaci regálů a odborném zatřídění jednotlivých knih dle různých zajímavých témat.

V současné době bude knihovna otevřená při "farní kávě" (3. neděla v měsíci po 2. mši sv.) a během společenství seniorů.

Další informace ráda poskytne naše knihovnice - Mgr. Radmila Habánová.