Farní kronika

Publikujeme unikátní dílo - kopii kroniky, která zachycuje život naší farnosti v předválečném a válečném období.Najdeme zde autentické historické záznamy z radostného, ale i obtížného období - nejenom farnosti, ale celého regionu.


Můžeme vzpomenout také povodeň v Hlubočepích, vykradení zlíchovského kostela, slavné První Svaté Přijímání, promítání filmu "Sv. Václav, kníže míru" v restauraci "U Velasů", otevření plaveckého stadionu pod Barrandovem, ustanovení tzv. protektora za II. světové války a velké množství dobových fotografií.

 

Kronika zlíchovské farnosti - strana č. 001 až 090

Kronika zlíchovské farnosti - strana č. 091 až 180

Kronika zlíchovské farbosti - strana č. 181 až 282

 

"Ty Zlíchovský kostelíčku,
stojíš na pěkném vršíčku,
kdo by na Tě, ach tak rád,
nevzpomínal na stokrát?"