Přinášíme Vám další čísla našeho farního zpravodaje "z Paluby a Podpalubí", který zachycuje život v naší farnosti, zajímavé rozhovory, duchovní podněty i plánovaný program v našich kostelích a v Komunitním centru Krista Spasitele.

 

Děkujeme výkonné redaktorce Evě Fuchsové za její práci, kterou věnuje vydávání našeho zpravodaje z Paluby a Podpalubí..

 

Farní zpravodaj - prosinec 2022

Farní zpravodaj - listopad 2022