Letošní "farní voda" se bude konat o víkendu 8. - 9. září 2012. Budeme splouvat řeku Sázavu. Prosíme, aby se všichni zájemci o tuto sportovně - poznávací akci přihlásili u pana Víta Šorma na e-mail VSorm@volny.cz nejpozději do 17. srpna 2012. Vít Šorm následně všem přihlášeným pošle příslušné informace.

Všichni jsou srdečně zváni na tuto mimořádnou událost. S vodáckým pozdravem - Ahóój!