Společenství seniorů naší farnosti navštíví v pátek 7. 6. 2013 P. Petr Glogar OCD, převor Kláštera Pražského Jezulátka v Praze. Představí nám Řád bosých karmelitánů, jeho spiritualitu a aktuální výzvy pro řeholní život v současnosti.

Společenství začíná v 9.00 hod. Srdečně zveme všechny zájemce na uvedené setkání!