Letošní Velikonoce budou v mnohém ohledu pro nás mimořádné. Na druhou stranu v současnosti je na světě 245 milionů křesťanů, kteří mnohdy zakoušejí útrapy, pronásledování i smrt pro svou víru, nemají možnost slavení mše sv. a shromažďovat se dle svého přesvědčení.

 

Možná, že právě letošní Velikonoce jsou vhodnou dobou duchovního spojení s těmito lidmi. Pro Církev byly velmi často právě "mimořádné okolnosti" dobou zvláštního duchovního požehnání.

V neděli 5. dubna 2020 nás již čeká slavení Květné neděle, která nás uvede do Svatého týdne. Abychom se na tento čas ještě více připravili, bude náš kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově mimořádně otevřený. Současně bude otevřený i přilehlý hřbitov.

Unikátní kombinace Eucharistického výstavu, rozlehlého prostoru, lehkého vánku, posvěceného místa, dobou prověřených hrobů, dodržování hygienických pravidel a nádherného výhledu zajistí požehnanou zdravotní vycházku v době omezení pohybu a náležitou přípravu na nadcházející Svatý týden!

Kostel sv. Filipa a Jakuba a přilehlý hřbitov bude mimořádně otevřený v těchto termínech:

1. 4. 2020 (středa) - od 15.00 do 18.00 hod.

3. 4. 2020 (pátek) - od 15.00 do 18.00 hod.

5. 4. 2020 (neděle) - od 8.00 do 11.00 hod.


V uvedených časech bude v kostele probíhat Eucharistická adorace a pan akolyta Radim Ucháč (mobil: 608 469 864) bude připraven podat Svaté Přijímání zájemcům.

Současně je možné si předem domluvit svátost smíření s P. Josefem Ptáčkem nebo P. Jakubem Jirovcem.

Takto široce pojatá nabídka umožňuje řádné dodržování stanovených pravidel Vládou ČR - max. 2 lidi současně, vzájemný odstup, důslednou hygienu apod. Prosíme o jejich pečlivé dodržování.

Všechny zájemce vyzýváme, aby velmi bedlivě sledovali svůj zdravotní stav. V případě - byť nepatrného - podezření na infekci či možnost zdravotních problémů, prosíme, aby zůstali doma.

Prosím, v případě potřeby zaopatření umírajícího kontaktujte P. Josefa Ptáčka nebo P. Jakuba Jirovce.

Individuální podání Svatého Přijímání (nezávisle na uvedených časech) je možné domluvit také s paní katechetkou Radkou Habánovou.

Současně upozorňujeme na široké možnosti přenosu bohoslužeb, jejichž seznam najdete na MseOnline.cz.

Velice doporučujeme využít tento čas k modlitbě osobní i v rodinném společenství. Můžeme i ve své rodině slavit domácí bohoslužbu, pěknou inspiraci najdeme ve videu na YouTu.be/nXjfwGSluRU.

Připomínám, že v naší farnosti platí nabídka postního předsevzetí a to naučit se jeden žalm z Bible za účelem prohloubení osobní modlitby a zbožnosti. K zapamatování v naší farnosti navrhujeme pro postní dobu letošního roku text žalmu č. 130. Na webu www.BiblickeDilo.cz najdeme podrobný rozbor k rozjímání uvedeného žalmu.

 

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. (Řím 8:28)