Římskokatolická farnost Praha - Hlubočepy reaguje na výzvu občanského sdružení "Česká křesťanská environmentální síť" k prohloubení odpovědnosti za své okolí, ochranu životního prostředí a snížení nákladů na své aktivity.

Tímto způsobem se chceme podílet na ochraně země, jejíž zdroje využíváme.

Bližší informace můžete získat na webu České křesťanské environmentální sítě.

Prvním krokem je upozornění členů farnosti na příručku "Péče o životní prostředí v církvích", která je k dispozici na www.ckes.cz.

Současně jsme v naší farnosti učinili první dva kroky k naplnění uvedeného záměru:

1. Na zlíchovský kostel byla instalována pohybová čidla, která zapínají osvětlení pouze v případě přítomnosti osob.

2. V kostele na Zlíchově je instalováno v lavicích topení. Na systém vytápění byl instalovaný časovač. Tento časovač automaticky topení deaktivuje v průběhu bohoslužby a po další část bohoslužby jsou lavice vyhřívány pouze tepelnou setrvačností. Tímto dochází v naší farnosti k výrazné úspoře nákladů na elektrickou energii.

Další opatření se chystají :-)