Poslední únorový den byl také posledním termínem, kdy zájemci mohli předložit svůj návrh zpracování nového kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově. Této nabídky využilo 11 předních architektonických týmů, kteří svým návrhům věnovaly několik náročných týdnů práce.

Následující den - v pátek 1. března 2013 - přesně ve 13.00 hod. se sešla komise složená ze zástupců Římskokatolické farnosti Praha - Hlubočepy a Arcibiskupství pražského, aby jednotlivé obálky otevřela a začala předložené návrhy posuzovat z různých hledisek. Komise si současně v následujících týdnech vyžádá stanoviska odborníků z různých oborů i regionů - včetně ze zahraničí.

Všechny návrhy vycházejí ze specifikace stavby a jejího poslání, na které v uplynulém roce pracovala pastorační rada naší farnosti.

Prosíme, provázejte členy komise modlitbou, aby vybrala takové návrhy do dalšího kola, které se mohou stát základem "budovy, místem modlitby a chvály, místem, kde jsou všichni vítáni, vyslyšeni a posilněni ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele" - z modlitby za kostel na Barrandově.

Část atmosféry najdete zachycenou v přiložené fotogalerii. Děkujeme všem účastníkům této výzvy za jejich práci a vynaložené úsilí.