Teologie je vědní obor, který umožňuje lépe pochopit nejdůležitější skutečnosti na světě. Je to právě oblast spirituality, která zásadně ovlivňuje život člověka, rodin i celé společnosti.

Bohoslovec Matěj Jirsa, student 3. ročníku Katolické teologické fakulty UK, se pro Katolický týdeník vyjádřil ke smyslu studia teologie v dnešní době.

Současně přinášíme i velmi podnětný rozhovor s naším ctihodným pánem Matějem, kterému přejeme mnoho Božího požehnání a duchovních úspěchů na jeho krásné životní cestě!

 

A nyní již slova Matěje Jirsy, které jsou odpovědí na otázku "Co mi teologie dává a proč ji studuji?":

Představte si urostlého chlapa ve třiceti. Má na sobě oblečené komicky děravé malé tričko, nejspíš z dob první třídy, a tvrdošíjně se odmítá převléci. „Vždyť mi přeci sedí, není malé, už jsem si na něj zvykl,“ tvrdí křečovitě se strachem v očích. Bojí se, že když si tričko jen na chvíli svlékne, zůstane nadosmrti nahý.

Jistě, je to infantilní představa. A navíc dost divná. Ale mám pocit, že pokušení zarůst ve své víře z první třídy a i ve třiceti křečovitě tvrdit, že mi to tak vyhovuje, máme všichni. Studium teologie mi dodává odvahu tuto víru ztratit. Na chvíli svléci tričko. A získat možnost oslovit Boha více pravdivě a méně v křeči. A věci promýšlet nějak nově a taky umět dělat chyby a změnit názor. Když se hledá Pravda, nalezne se Bůh, myslím. A za to jsem rád.

 

Velmi podnětný rozhovor s naším bohoslovcem najdeme také na webu www.MuniMedia.cz.

 

Chcete se přidat ke studentům teologie? Začněte návštěvou webu Katolické teologické fakulty UK!