Pan Bruno Barrande - potomek známého paleontologa Joachima Barranda, jehož jméno nese část Prahy 5 ("Barrandov") - vyjádřil svou podporu a modlitbu za stavbu nového kostela a komunitního centra na Barrandově. Přinášíme celé znění jeho poselství:

 

Lors de mon dernier séjour à Prague pour la Saint Venceslas 2007, je rêvais d’une Eglise sur Praha-Barrandov qui serait l’âme de ce quartier si cher à notre famille. J’avais alors fait un dessin d’une Eglise avec pour forme des fossiles trilobites, ammonites et bélemnites...

Grâce à mes amis Tchèques ce rêve va pouvoir se réaliser mais avec plus de sérieux.

Il est certain - comme pour l’Abbaye de Notre Dame de Novy Dvur - que dans ce magnifique projet nous serons en communion de prière avec vous et demandons à la Vierge Marie d’intercéder dans la construction de cette Eglise pour la Gloire de son Fils "Christ Sauveur".

Nous sommes depuis 1999 venus quatre fois à Prague et espérons revenir pour l’inauguration en 2016 ou 2017.

Recevez toute notre amitié et nos prières.

Bruno Barrande et sa famille.

25. 10. 2013

 

Když jsem byl naposled v Praze na Sv. Václava v roce 2007, snil jsem o kostele na Barrandově, který by byl duší této čtvrti, tak blízké naší rodině. Udělal jsem tak obrázek kostela z obrysů trilobitů, amonitů a belemnitů.

Díky mým českým přátelům se tento sen bude moci uskutečnit, dokonce ve vší vážnosti.

Je jisté, že stejně jako v případě opatství Nový Dvůr, budeme i při tomto mimořádném projektu s Vámi v modlitbách prosíce Pannu Marii za přímluvu při stavbě tohoto kostela k oslavě jejího Syna „Krista Spasitele“.

Od roku 1999 jsme do Prahy přijeli celkem čtyřikrát a doufáme, že přijedeme rovněž na vysvěcení kostela v roce 2016 nebo 2017.

Přijměte prosím naše přátelské pozdravy a naše modlitby.

Bruno Barrande s rodinou

25. 10. 2013

(z francouzštiny laskavě přeložil Jakub Sakala, PhD., paleobotanik z Ústavu geologie a paleontologie PřF UK)

 

Aktuální informace o stavu projektu kostela Krista Spasitele / komunitního centra najdete v sekci "Kostel na Barrandově".