Začátkem června 2015 proběhly Dny víry na Barrandově za účasti farnosti Praha - Hlubočepy, Misijní banky ubožáků, Domu Gloria (azylový dům pro matky s dětmi, stacionář pro seniory a projekt Magdala) a Arcidiecézní Charity Praha ve spolupráci s Křesťanským společenstvím Praha.

 

 

Reportáž z této události od MUDr. Františka Dedka najdete na YouTu.be/NChNES2jxoc.

Děkujeme Vám za spolupráci!