Velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter přijíždí v tomto týdnu z Vídně do Prahy, aby na Zlíchově slavil mši sv.

Dějiny Německého řádu (celý oficiální název zní "Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě") jsou spjaty s dějinami Čech, Moravy a Slezska již více než 800 let. Ve 20. století se československá provincie Německého řádu stala obětí brutální nacistické i komunistické perzekuce. Řád na území České republiky působí v duchu svého charisma "pomáhat a léčit" - zřídil u nás pečovatelskou službu, provozuje gymnázium a konzervatoř.

 

Slavnostní mše sv. se uskuteční v pátek 11. 9. 2015 od 18.00 hod ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Při mši sv. velmistr pronese krátké kázání a po závěrečném požehnání bude možná beseda s přítomnými zájemci.

Překlad do češtiny je zajištěn.

Tato slavnost je pro zlíchovskou farnost zvláště významná z důvodu požehnané služby našeho farního vikáře P. Mag. theol. Jakuba Jirovce, člena Německého řádu.

Srdečně Vás zveme k účasti!