Patří již do katolické tradice, že v místech hluboké víry přicházejí na svět také důležité vynálezy. Ať už se jedná o českého katolického kněze Prokopa Diviše, který je vynálezcem hromosvodu, dominikánského mnicha Alessandra da Spina z Pisy, vynálezce brýlí, italského kněze Giovanni Caselli, který zkonstruoval roku 1861 první fax - ještě před vynálezem telefonu nebo belgického kněze Georges Lemaître, který byl prvním, kdo předložil návrh, že Vesmír začal "výbuchem prehistorického atomu" a položil tak základy dnes nejrozšířenější teorie vzniku vesmíru, totiž tzv. „velkého třesku“.

V uplynulém týdnu se mezi významné vynálezce zařadil také obyvatel naší fary - Ing. Filip Kovář, který vynalezl mechatronickou sprchu. Tato sprcha, instalovaná na faře, byla celému národu představena v hlavní zpravodajské relaci České televize. Jedná se o významný příspěvek k pokroku lidstva a současně také k významným úsporám vody a energie.

Elektronikou řízená baterie pustí ze sprchové hlavice jen vodu, která má předem zvolenou teplotu. Vodu navolené teploty mixují v mechatronické sprše automatické ventily; teplou vodu sice neurychlí, takže člověk si na ni i tak musí počkat, studenou vodu ovšem v počátku místo odpouštění podrží ve vyrovnávací nádrži a použije ji ve chvíli, kdy je naopak potřeba horkou vodu ochlazovat.

"Kdyby každý používal tento systém, ušetří se při každém sprchování v průměru 3 litry pitné vody," doplňuje jeden z vývojářů, Ing. Filip Kovář, který na vývoji sprchy začal pracovat již jako student ČVUT.

Celou reportáž ze zlíchovské fary si můžete pustit na
webu České televize.

Další informace o vynálezu se můžete dovědět přímo na webu www.MechatronickaSprcha.cz. V současné době již probíhají jednání o sériové výrobě uvedené sprchy.

Gratulujeme!