S radostí Vám můžeme oznámit, že v kostele na Zlíchově a v kostele v Jinonicích bylo úspěšně instalováno moderní topení. Pomalu přichází zima, ale v kostele na nás budou čekat vždy příjemně vyhřáté lavice, ve kterých můžeme spočinout, s horlivým srdcem obracet svůj hlas k Bohu, ale také pozorně naslouchat Božímu slovu a moudrým podnětům našich duchovních pastýřů.

Ve zlíchovském kostele bude celý topný systém řídit moderní digitální jednotka, která dle jednotlivých časů a prostřednictvím Internetu vždy správně zajistí zapnutí a vypnutí topení. Vybrané řešení má minimální provozní náklady a jeho pořízení bylo financováno štědrým sponzorem v naší farnosti. Pro ty z nás, kteří dávají přednost příjemnému zimnímu vánku, bude možnost spočinout před kostelem a čepat benefit ze špičkového ozvučení, které přenáší slovo i do venkovního prostoru.

V Jinonicích budeme spoléhat na pověstnou pečlivost paní kostelnice Evy, nositelky medaile sv. Cyrila a Metoděje. Zde zvolené řešení nabízí možnost personifikovaného ovládání topení dle jednotlivých lavic.

Naše farnost - také tímto způsobem - naplňuje skautské heslo "Buď připraven!".

Těšíme se na Vás!