Úřad městské části Praha 5 vydal Římskokatolické farnosti Praha - Hlubočepy stavební povolení na stavbu Kostela Krista Spasitele a komunitního centra Praha - Barrandov. Jedná se o výsledek několikaletého úsilí zástupců farnosti, Arcibiskupství pražského, řady specialistů a především architektů z ATELIERu Žiška.
Na prvním místě však děkujeme Bohu a všem přímluvcům na nebi i na zemi.

Práce nyní budou pokračovat přípravou prováděcí dokumentace a výběrem stavebních firem. Současně budeme zapracovávat potřebné úpravy pozemků, umělecké řešení interiéru, technická zařízení a napojení na energetické sítě.

Plné znění stavebního povolení - včetně podrobného popisu schválené stavby a souvisejících informací - najdete na našem webu.

 

Vydání stavebního povolení předcházelo také zajištění souhlasů od mnoha subjektů - viz článek "Jak pokračuje stavba kostela a komunitního centra na Barrandově? Zajištěním 70. povolení :-)".

Aktuální je také zajištění potřebného množství financí - nyní chybí cca 90 mil. Kč. Finanční toky je možné průběžně sledovat na transparentním účtu. Prosíme o Vaše příspěvky.

Další informace najdete na našem webu v sekci "Kostel na Barrandově".