Fotografové spolku Člověk a Víra průběžně dokumentují významnou stavbu kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově.

Celou galerii najdete na www.ClovekaVira.cz/node/6644504.

Děkujeme!