Publikujeme aktuální fotogalerie z udílení svátosti biřmování, farního fotbalu a Noci kostelů od naší farnice paní Marty Jirsové.