Často jsme zahlceni množstvím slov a vnějších podnětů. Přijďte s námi vytvořit na Zlíchově prostor, kde můžeme v tichu naslouchat Bohu a sdílet s Ním svoje radosti, problémy a obdivovat Jeho mocnou uzdravující přítomnost.

Srdečně Vás zveme k pravidelné adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Tato adorace se koná pravidelně každý pátek od 15.00 hod. do 17.45 hod.


V době od 17.15 hod. do 17.50 hod. bude v kostele přítomen kněz ke svátosti smíření či pro osobní modlitbu požehnání.

 

Zveme k účasti co největší množství zájemců. Přijťe s námi vystoupat ke zlíchovskému kostelu sv. Filipa a Jakuba a načerpat sílu, pokoj a uzdravení u Pána Ježíše Krista!

Co se s Vámi při adoraci stane? Odpověď najdete v článku "Deset překvapení při adoraci".

 

Úmysly adorace - rok 2022:

- proměna našeho vztahu s Pánem Ježíšem

- uzdravení vztahů v rodinách

- modlitba za pronásledované křesťany

- požehnaný začátek služby nového kostela, komunitního centra a kavárny na Barrandově

 

Náměty ke způsobu prožití času před Eucharistií:

- ztišení, naslouchání Bohu

- vnímání Boží blízkosti

- chvála Bohu a děkování

- modlitba Žalmů

- rozjímání Písma

- zamyšlení nad obětí Ježíše Krista

- korunka k Božímu milosrdenství

- litanie

- vzbuzení odpuštění těm, kteří nám ublížili

- žehnání přátelům i nepřátelům

 

“Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo.”

Matouš 17, 1 – 2