V uplynulém roce v naší farnosti začal pomáhat jáhen Jakub Jirovec, člen Řádu německých rytířů. Pomáhal zvláště v rámci pravidelných úterních setkání, rozebíral se zájemci obtížné kapitoly z Bible a vedl teologické besedy. V sobotu 15. června 2013 ve 12.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále bude Mons. Janem Baxantem vysvěcen na kněze a následně ustanoven ke službě farního vikáře ve farnosti Praha - Hlubočepy. Současně bude pokračovat v doktorandském studiu teologie na univerzitě ve Vídni. Připomeňme si nyní jeho osobní historii.

Jakub Jirovec se narodil v roce 1980 v Novém Jičíně, ale protože je jeho otec Pražák, přestěhovala se celá rodina do hlavního města. Po maturitě nastoupil Jakub na FSV UK, kde studoval žurnalistiku a politologii. Jako vysokoškolák našel cestu k víře a byl pokřtěn P. Metodějem Karlem Kočím v kostele sv. Voršily. V září roku 2002 nastoupil do sousední farnosti Praha - Stodůlky na civilní vojenskou službu a zůstal tam do června 2004. Po propedeutickém roce v Olomouci odešel do Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě (dříve „Řád německých rytířů“). Formaci strávil v řádovém generalátu ve Vídni, kde také vystudoval Katolickou teologickou fakultu vídeňské univerzity.

Dne 2. října 2010 složil do rukou generálního opata Dr. Bruno Plattera věčné sliby a 23. června 2012 byl Mons. Janem Baxantem vysvěcen na jáhna. Jáhenskou praxi vykonával ve farnosti Praha – Strašnice, současně pokračuje ve Vídni doktorandským studiem v oboru církevní dějiny.

Informace o společenství Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě najdete na webu www.NemeckyRad.cz.

Primiční mši sv. s novokněžským požehnáním bude P. Jakub Jirovec, OT slavit v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově v neděli dne 21. července 2013 od 8.30 hod. a od 10.15 hod.

Všichni jste srdečně zváni!