V sobotu 9. října 2021 zažila katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha mimořádnou událost - jáhenské svěcení devíti zkušených mužů naší arcidiecéze, kteří se s podporou svých manželek a dětí dávají k dispozici k dobrovolné službě v církvi.

 

Jedním z těchto statečných mužů byl náš farník a kostelník Jan Šulc.

V neděli 10. října 2021 se uskutečnila na Barrandově děkovná mše sv. a následné osobní setkání s naším novým jáhnem a jeho rodinou.

 

Přinášíme fotografie z těchto událostí.

Jáhenské svěcení v katedrále sv Víta. Václava a Vojtěcha

Děkovná mše sv. jáhna Jana Šulce v kstele Krista Spasitele na Barrandově

 

Jáhen nebo také diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník) je v katolické církvi označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství.


Úkolem jáhna v katolické církvi je především „hlásat Boží slovo“. To znamená např. předčítat z evangelia při liturgii, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat.


Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě či rochetě štolu šikmo přes levé rameno a sepjatou na pravém boku.


Trvalý jáhen může být ženatý, musí mít v pořádku rodinné záležitosti, musí dosáhnout věku minimálně 35 let, absolvovat teologické studium a formaci.

 

Bohu díky!