Nádherný obřad svěcení kostela Krista Spasitele na Barrandově provázel svým slovem P. Mgr. Jan Kotas, S.L.L., který přednáší liturgiku na Katolické teologické fakultě UK.

Přinášíme jeho výklad významné události, kterou jsme na Barrandově prožili, k hlubšímu rozjímání.