V Arcibiskupském paláci na Hradčanech předá 11. června 2013 v 18.00 hod. pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ocenění zasloužilým farníkům pražské arcidiecéze. Ocenění je jedním z bodů oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které se koná v pražské arcidiecézi.
Naše farní společenství si považuje za čest, že mezi oceněné farníky patří RNDr. Pavel Čížek.

RNDr. Pavel Čížek začínal hrát na varhany na Spořilově u sv. Anežky. Tam v  sakristii celá léta visí nápis: “Bohu nejprve buď slouženo”. To je i jeho mottem pro život v rodině, v práci, ve farnosti.

Hru na varhany chápe jako službu, takto slouží k větší cti a slávě Boží již více než 43 let. Výlety i rodinná dovolená s dětmi se vždy plánovala a stále plánuje podle církevního kalendáře. Má ohromný cit pro liturgii, hudbu chápe jako její nedílnou součást. Varhany jsou také pro něj úžasná relaxace při náročném zaměstnání. K farnosti na Spořilově cca od roku 1990 přibyla farnost Praha - Hlubočepy, po letech i Emauzy a příležitostně, kde a kdy je potřeba.

V roce 1968 vstoupil do katolického skauta, kde pak jako starší pod hlavičkou TOM (turistický oddíl mládeže) vedl řadu let děti i skautské tábory až do svatby.
Na táborech bývalo někdy i 40 dětí, jako vedoucí svou práci dělal rád a vždy zodpovědně, s velkým nasazením a elánem. I na táboře za totality celý tábor šel v neděli na mši sv.

Křesťanskou víru staví vždy na první místo, ctí desatero, nikdy se za svou víru nestydí, nikdy jí neskrývá. Na vojně (po absolvování VŠ) dokázal kilometry chodit na mši sv. s rizikem, že bude přistižen a bude se muset zodpovídat u svých nadřízených. Dbá na pravidelnou účast na mši sv. Když je na výletě či na dovolené, první v místě hledá kostel a informaci o nedělní mši sv. To platí stále a i v cizině. Tak naučil a k tomu vede své děti.

V jednání je přímý, pravdivý, spolehlivý a poctivý.

Je to člověk skromný a obětavý, pracovitý, nehledí na sebe a na svůj prospěch, ve službě a pomoci druhým nehledí na čas ani na námahu. Věnuje čas i pomoc tam, kde je v dané chvíli potřeba i za cenu toho, že svou práci neudělá a musí odsunout. Víra a upřímná modlitba mu pomáhá s rozvahou zvládat složité a někdy i psychicky náročné situace, které život i zaměstnání přináší. Pro své blízké a pro celé farní společenství je tím velkou oporou.

RNDr. Pavel Čížek již řadu let bydlí na Barrandově, ve farnosti Praha – Hlubočepy, kde je nejenom věrným varhaníkem, ale také členem pastorační a ekonomické rady. V současně době velmi iniciativně pomáhá s tvorbou projektu na stavbu zdejšího nového kostela Krista Spasitele a komunitního centra Barrandov, je součástí projektového týmu.


Veškerou práci ve farnosti koná zcela nezištně a na dobrovolné bázi. Těší se zde přirozené autoritě, žije ve šťastném křesťanském manželství a spolu se svou ženou dobře vychoval 3 děti. Pro řadu lidí je jistě oprávněným vzorem správného křesťana milujícího Boha a lidi kolem sebe.

Převzatou medaili si bude možné prohlédnout v rámci farní kávy dne 16. června 2013 na zlíchovské faře. Je nám připomenutím, že dobro na tomto světě není anonymní, ale zpřítomňuje se skrze nás, konkrétní lidi.

Pavle, srdečně Ti gratulujeme a děkujeme Bohu, že jsi mezi námi!

 

Další informace k tomuto významnému ocenění najdete na webu Arcibiskupství pražského.

Zvukový záznam z akce a fotogalerii najdete na webu www.DominikDuka.cz.