Po projednání v kněžské radě v souladu s kanonickým právem udělil kardinál Dominik Duka souhlas se stavbou kostela a komunitního centra na území Římskokatolické farnosti Praha - Hlubočepy. Zasvěcení kostela "Krista Spasitele" připomíná odkaz sv. Anežky a je pozváním pro všechny obyvatele sídliště Barrandov bez ohledu na vyznání.

Kopii dekretu pana kardinála s uvedením dalších podrobností najdete zde.

V současné době vzniká projektový tým ke stavbě. Tento tým bude vycházet z práce pastorační rady farnosti, která v uplynulém roce intenzivně pracovala na přípravě záměru stavby kostela a komunitního centra na sídlišti Praha - Barrandov.