Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby kostela i za celkovou realizaci a stavební provedení, včetně uměleckých prvků a stavebních detailů.

I přes soudobé jednoduché geometrické tvarosloví stavba čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku.

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře.

Podrobnosti k celé akci jsou na www.StavbaRoku.cz.

 

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi vyslyšel naši touhu postavit Ti na Barrandově kostel. Věříme, že to byla Tvá vůle a Tvé dílo. Děkujeme Ti, že jsi vedl, usměrňoval a posiloval všechny, kdo o stavbě rozhodovali. Děkujeme Ti za to, že jsi stavbu provázel svým požehnáním, že jsi všechny chránil a vedl svým Svatým Duchem. Děkujeme i prosíme za všechny, kteří se na ní jakýmkoli způsobem podíleli.

Shlížej s laskavostí na dům, který přijal tvou svatou Přítomnost. Ať slouží k radostné oslavě Tvého Jména, ať je to místo modlitby a chvály, místo, kde jsou všichni vítáni, vyslyšeni a posilněni v Tvém jménu. Amen.