V kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově bylo po zkušebním provozu spuštěno moderní ozvučení. Od nynějška kostel nabízí větší kapacitu pro účastníky bohoslužeb, ale také nádherné zázemí pro děti a jejich rodiče v chráněném prostředí přilehlého hřbitova.

V kostele využíváme moderního digitálního ozvučovacího systému, jehož výhodou je rovnoměrná hlasitost v celém prostoru kostela, kvalitní filtr šumu, který zajišťuje čistý a nezkreslený zvuk s maximální srozumitelností mluveného slova.

Systém dále nabízí bezdrátový mikrofon pro účely křtů, svateb, pohřbů a dětské aktivity. Výhodou je také kvalitní ozvučení kůru. Zesilovač je dimenzovaný na výborné ozvučení prostoru v kostele i přilehlého prostoru před kostelem s možností dalšího navyšování výkonu.

Srdečně Vás zveme k návštěvě našich bohoslužeb. Uslyšíte Boží slovo, modlitby a propracovaná kázání místních kněží za doprovodu proslulých varhaníků, zpěváků a dalších umělců. Také si odnesete radost z kvalitně slyšeného slova, které potěší Váš rozum a Vaše srdce.

Zvláště zveme rodiny s dětmi, které mohou v případě potřeby důstojně prožít čas v nádherném prostředí malebného hřbitova před kostelem a přitom zůstat aktivním účastníkem bohoslužby.

Děkujeme všem dobrodincům, kteří výměnu ozvučení svou štědrostí umožnili a firmě Ozvuk.net, která s velkou pečlivostí, osobním a aktivním přístupem i štědrým příspěvkem umožnila celý projekt realizovat a postupně dovést k dokonalosti.