V letošním roce si Vás dovolujeme pozvat na zajímavý duchovní program, jehož cílem je prohloubení a obnova základních pilířů naší víry. Tento program bude vycházet z "Kurzů Alfa", které probíhají ve 169 zemích po celém světě a účastnilo se jich více než 24 milionů lidí. Je do nich zapojeno mnoho tisíc katolických farností i množství dalších křesťanských církví.

Každé setkání je složeno z příjemného posezení s občerstvením, podnětné přednášky a vzájemné diskuse. Můžete se těšit také na různá překvapení :-)

V naší farnosti začínáme v pátek 20. října 2017 od 9.30 hod. na zlíchovské faře.
Jednotlivá setkání budou 1. a 3. pátek v měsíci od 9.30 do cca 11.30 hod. (mimo dny svátků a prázdnin)


Pozvěte také své blízké - zvláště ty, o kterých víte, že by jim hlubší kontakt s křesťanskou vírou zvláště v jejich situaci pomohl. Vítání jsou také lidé hledající a nevěřící.

Každý zájemce je zván - bez ohledu na svůj tělesný či duševní věk.

Jelikož se jedná o ucelený program a kapacita sálu je omezená, prosím, přihlašujte se předem na adrese ptacek@knez.cz.

S dotazy je možné se obracet na organizační tým.

Těšíme se na Vás!

 

P. Josef Ptáček, člen organizačního týmu

Radmila Habánová, členka organizačního týmu, manažérka technické podpory

Mirjam Baldínská, členka organizačního týmu, manažérka pokrmů a nápojů