Náš milý farní vikář P. Jakub Jirovec OT odchází od 1. července 2022 do nedaleké farnosti Hostivice. V naší farnosti sloužil od roku 2013 a zanechal hlubokou stopu v srdcích mnoha z nás.

 

Za dobu své požehnané služby asistoval u řady svateb, vedl množství křtů a pohřbů, horlivě navštěvoval nemocné a umírající, věrně sloužil bohoslužby a stal se Božím nástrojem při udílení svátosti smíření i při naslouchání problémům, se kterými se mu mnozí s důvěrou svěřovali.

 

S Otcem Jakubem se rozloučíme při mši sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově v neděli 19. června 2022 od 10.30 hod. Při této mši sv. proběhne také křest a děti přistoupí k Prvnímu Svatému Přijímání.

Po mši sv. bude následovat bohaté občerstvení v Komunitním centru Krista Spasitele, kde se budeme moci s P. Jakubem osobně setkat a poděkovat mu.

I když se s P. Jakubem v neděli rozloučíme, můžeme se těšit, že se s ním budeme při některých bohoslužbách a aktivitách ještě po určitý čas setkávat.