Kostel Krista Spasitele na pražském sídlišti Barrandov má před sebou závěrečnou fázi výstavby. Všechny nosné a nenosné svislé konstrukce již stojí. Termín slavnostního vysvěcení kostela, naplánovaný na neděli 22. listopadu 2020, by tak navzdory obtížným podmínkám nouzového stavu měl být dodržen.

Nový kostel se stane také komunitním centrem, místem pro rozvoj volnočasových aktivit a vzdělávacích programů pro obyvatele sídliště. Součástí areálu bude i filmový sál a malá kavárna u přiléhajícího dětského hřiště.

Další informace najdete v článku na www.cirkev.cz.

 

Děkujeme všem, kteří stavbu podporují modlitbou, přiloženou rukou k dílu, dary, dobrou radou a mnoha dalšími způsoby!

Zvláštním způsobem děkujeme všem našim sousedům, kteří trpělivě a s velkým porozuměním snášejí vzniklé komplikace a hlukovou zátěž v Grussově ul...