MUDr. Marie Tupá se narodila v Praze. Po maturitě na Akademickém gymnáziu Štěpánská studovala na Lékařské fakultě UK v Praze, kterou úspěšně zakončila v roce 1982. Od roku 1975 je vdaná za Ing. Jaroslava Tupého, spolu vychovali syna Jaroslava a dceru Annu. Obě děti od mala vedla k víře a pravidelně s nimi navštěvovali mše svaté.

V současnosti MUDr. Marie Tupá ještě stále pracuje na snížený úvazek jako lékařka ORL, ale mimo to se rovněž plně věnuje svým sedmi vnoučatům. Všechna svá vnoučata vede rovněž k víře a společně tak všechny tři rodiny pravidelně navštěvují mše svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově.

Mimo tyto rodinné aktivity se také plně věnuje Hnutí Modlitby matek, které se k nám dostalo z Velké Británie. Hnutí samotné založila sestra Veronica Williams a jeho cílem je podpora rodin ve farnostech skrze přímluvnou modlitbu a pravidelná setkání. MUDr. Marie Tupá se do hnutí Modliteb matek zapojila již v roce 2004. Působí jako Oblastní koordinátorka pražské arcidiecéze.

Mimo zapojení do skupin maminek ze zlíchovské farnosti také aktivně pomáhá zakládat další skupinky matek po celé České republice a podílí se na organizaci celorepublikových setkáních. Pomáhá hlavně při rozjezdu těchto skupinek, kdy vysvětluje maminkám, jak se mají modlit za své děti a jak do modliteb zahrnout i všechny problémy, se kterými se maminky mohou potýkat.

MUDr. Marie Tupá veškerou svou službu vykonává bez nároku na pozemskou odměnu a s mimořádnou horlivostí

Kardinál Dominik Duka ocenil záslužnou činnost MUDr. Marie Tupé osobní medailí, kterou oceněná převzala dne 10. 12. 2017 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

MUDr. Marii Tupé ze srdce gratulujeme! Medaili kardinála Duky si bude možné prohlédnut v neděli 17. 12. 2017 v rámci "farní kávy".