Dne 6. května 2012 navštíví kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově biskup Mons. Karel Herbst a udělí našim biřmovancům svátost biřmování při mši sv. od 10.15 hod. Při této slavnosti si připomeneme také výročí posvěcení našeho farního kostela (5. 5. 1714).

Všichni jste srdečně zváni!