V rámci Noci kostelů 2020 proběhla na staveništi kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově neobyvklá akce - pásmo rozhovorů, hudebního vystoupení a zajímavých pohledů na stavbu moderního kostela a komunitního centra s přilehlou kavárnou.

Celý pořad vysílala v přímém přenosu TV NOE.

 

Záznam vysílání z Barrandova najdete na YouTube.com.

 

Ve vysílání vystoupil pan Jaroslav Pelikán z Orchestru Národního divadla, který představil novou hymnu Noci kostelů.

Dále následovalo představení sv. Ludmily, kterého se zhostila paní Anne-Marie Páleníčková ze Sdružení sv. Ludmily. Právě ostatek sv. Ludmily bude při zasvěcení kostela vložen do oltáře kostela na Barrandově.

Následoval rozhovor s architektem Pavlem Šmelhausem, vedoucím KS Praha na Barrandově Jakubem Černým a farářem P. Josefem Ptáčkem. Společný program zakončila modlitba Páně.

Celý přenos moderovala paní Veronika Sedláčková a kameru měl na ramenou pan Michael Otřísal.

Děkujeme všem zúčastněným a pracovníkům Arcibiskupství pražského za pečlivou přípravu celé akce, TV NOE za organizaci a dokonalé provedení a pracovníkům Metrostavu za technické zajištění.

 

Další informace o stavbě kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na našem webu.