S vděčností Bohu a obětavým farníkům si dovolujeme sdělit nové složení pastorační rady ve farnosti Praha - Hlubočepy.

Nové složení naší pastorační rady najdete v přiloženém souboru.

Členům nové pastorační rady přejeme mnoho Božího požehnání a radosti ze služby Bohu i lidem.