S vděčností Bohu a obětavým farníkům si dovolujeme sdělit nové složení pastorační rady ve farnosti Praha - Hlubočepy.

 

* členové na základě ustanovení:

P. Mgr. Josef Ptáček, farář

P. Mgr. Jaromír Odrobiňák, výpomocný duchovní

Bc. Jan Šulc, trvalý jáhen

Ing. Hana Tyrallová, ředitelka Komunitního centra Krista Spasitele

Bc. Milena Lisá, ředitelka Farní charity Praha Barrandov


* členové na základě voleb ve farnosti:

RNDr. Pavel Čížek, rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého, varhaník, zakladatel SW společnosti

Mgr. Radmila Habánová, katechetka a pastorační referentka

Mgr. Tomáš Hromek, LL.M., advokát

Eva Fuchsová, kostelnice, asistentka v sociálních službách

Ing. Michael Jirsa, učitel

Mirjam Kombercová, studentka


* členové na základě jmenování:

Ing. Vít Šorm, Ph.D., manažer

Mgr. Veronika Lásková, katechetka, překladatelka

Mgr. Monika Ettlerová, projektová manažerka

Ing. Veronika Winklerová, jednatelka

Ing. Libor Galatík, výkonný ředitel

Milan Flodr, pastorační asistent"Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farnosti a tím sloužila k větší slávě Boží."
(Stanovy Pastoračních rad Arcidiecéze pražské)

Členům nové pastorační rady přejeme mnoho Božího požehnání a radosti ze služby Bohu i lidem.