Tento rok uplynulo 300 let od stavby kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Za tu dobu se v kostele událo několik tisíc křtů, svateb, pohřbů, nepočítaně bohoslužeb, modliteb, různých slavnostních akcí, ale také smutných událostí. Mnoho generací lidí zde prožilo zásadní okamžiky ve svých životech.

Od roku 1988 je náš kostel také významným povzbuzením pro všechny řidiče, kteří směřují za prací i odpočinkem po Barrandovském mostě.

Kostel sv Filipa a Jakuba postavili jezuité v roce 1714. Dům pro účel fary daroval farnosti v roce 1872 majitel zlíchovských vápenek a realit pan Max Herget.

V neděli 5. října 2014 si budeme výročí 300 let od postavení kostela (a 764 let od vzniku farního společenství na Zlíchově) připomínat a srdečně Vás zveme na naší oslavu.

Čeká nás celý den v příjemném společenství a atmosféře. Budeme slavit mši sv. za účasti kněží z řad dominikánů a jezuitů, žehnat kříž na hřbitově a celou zahradu před kostelem za účasti kardinála Miloslava Vlka, čeká nás proslov JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty Městské části Praha 5, ale také modlitba tancem i vystoupení Pražské scholy a mnoho výborného jídla a pití.

 

Program neděle 5. října 2014 v kostele sv. Filipa a Jakuba a v jeho okolí:

08.30 hod. - Mše sv. (předsedá P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT)

10.15 hod. - Mše sv. (předsedá P. doc. Damián Němec, dr OP, kázání pronese P. Josef Čunek SJ)

Následuje možnost zakoupení oběda na farní zahradě.

14.30 hod. - Slavnostní žehnání kříže kardinálem Miloslavem Vlkem na hřbitově před kostelem sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově - projev přednese JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty Městské části Praha 5. Obřad bude doprovázet Pražská schola a společenství studentek z Brna, které se v rámci obřadu pomodlí tancem.

15.15 hod. - Občerstvení propečeným masem na srbském uhlí s přílohou, prodej různých nápojů a program pro děti; možnost rozhovorů s představiteli církve a s činiteli veřejného života.

Další průběžný program v kostele a okolí - malý koncert a pásmo modliteb tancem. Program pro děti na vysoké úrovni připravuje Mgr. Radmila Habánová, hlavní katechetka.

Pozvánku najdete také na našem webu.

Chcete si také pěkně zavzpomínat?

 

K oslavě je možné přistoupit i z ní odstoupit během celé neděle. Neváhejte a zastavte se na Zlíchově!

Další podobná oslava se bude konat až za 100 let - pokud se dříve nenaplní slova z Bible (Sk 1,10 - 11): "A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli: „Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe."