Kardinál Dominik Duka se rozhodl ocenit pamětní medailí farnici a kostelnici u kostela sv. Vavřince v Praze - Jinonicích za 25 let nezištné a věrné práce pro naší farnost. Za tu dobu se pí. Fuchsová projevila nejenom jako výborná kostelnice, manažerka řady stavebních akcí, ale také jako důvěrnice pro místní obyvatele, která má pro každého připravené moudré slovo.

Můžeme konstatovat, že bez paní Evy Fuchsové by kostel a farní společenství u sv. Vavřince nebylo tak duchovně povznášející, jako nyní je.

Paní Eva Fuchsová se narodila v Plzni. Studovala na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě a na Katolické teologické fakultě UK.

Již za totality spolupracovala s Řádem bratří kazatelů - dominikánů a po roce 1989 se stala redaktorkou dominikánského nakladatelství Krystal OP, kde je dodnes v pracovním poměru. Žije v pražských Jinonicích, kde se již 25 let pečlivě stará o jeden z nejstarších pražských kostelů, kostel sv. Vavřince, který se nachází na území farnosti Praha - Hlubočepy. Spolu s P. Vojtěchem Soudským stála rovněž u jeho rekonstrukce na počátku 90. let.

Nevěnuje se však pouze kostelu, ale její péče patří takřka celé farnosti. Více než 15 let zde učila náboženství, pečuje o mnohé znevýhodněné, sociálně slabé či jinak vyloučené farníky s mimořádným osobním nasazením.

Uvedené zcela neplacené aktivity přesahují i do dominikánského řádu, je terciářkou a novicmistrovou jednoho z pražských laických dominikánských sdružení. V současné době patří také mezi spolupracovníky Linky víry na Internetu Arcibiskupství pražského na portálu www.vira.cz. V rámci této služby se věnuje zvláště různým dotazům široké veřejnosti, které se týkají křesťanské víry.

Každý pátek odpoledne se s velkou oddaností věnuje péči o mentálně postižené pacientky Domova Svaté Rodiny v Liboci.

Paní Eva Fuchsová má tři syny, její nejmladší syn je řeholníkem v klášteře Matky Boží v Novém Dvoře.

Celá slavnost začíná v pondělí dne 4. 8. 2014 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hod. Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, zde bude společně slavit rekviem za kardinála Tomáška. Paní Eva Fuchsová přijme z rukou pana kardinála Dominika Duky medaili v rámci obřadu, který následně proběhne v budově Arcibiskupství pražského.

Tuto událost oslavíme s celou naší farností v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích při poutní mši sv. v neděli 10. 8. 2014 od 16.00 hod. Po této mši sv. bude medaile sv. Cyrila a Metoděje vystavena k veřejné prohlídce a celou slavnost umocní tradiční koláčky ke cti sv. Vavřince.

Gratulujeme paní Evě Fuchsové k mimořádnému ocenění a srdečně Vás zveme k této slavnosti a spoluprožívání chvil radosti a vděčnosti!