V den slavnosti sv. Václava udělil papež František Rytířský řád sv. Silvestra Mgr. Radimu Ucháčovi, otci šesti dětí a prezidentovi Hnutí Pro život ČR. Oceněný Radim Ucháč je také dobrovolným kostelníkem v našem kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově.

Toto zcela mimořádné ocenění, které v roce 1841 ustanovil papež Řehoř XVI., získal Radim Ucháč od papeže Františka za obětavé osobní nasazení, odvážný boj o zachování tradiční rodiny a ochranu života od jeho početí do přirozené smrti.

Velmi pěkný televizní dokument o životě Radima a jeho rodiny najdete na YouTu.be/u9QaeSXgdWA.

Dnes oceněnému Radimu Ucháčovi i celé jeho rodině ze srdce gratulujeme a přejeme mnoho Božího požehnání při jeho záslužné práci, která se dotýká samotné podstaty lidského života.