Milí spolufarníci, dostala jsem od otce Josefa těžký úkol – mám se představit… Tak tedy: Jmenuji se Radka Habánová a původně mám vystudovanou muzikologii (z čehož vyplývá jedna polovina mého pracovního úvazku v Muzeu Bedřicha Smetany, kde kromě práce v archívu dělám interaktivní pořady pro děti – což můžete brát i jako srdečné pozvání pro Vaše děti s jejich třídami ☺).

Na druhý půlúvazek pracuji od loňska jako pastorační asistentka, od listopadu již přímo pro hlubočepskou farnost s výpomocí na Smíchově. Mou konkrétní pracovní náplní kromě výuky náboženství dětí jsou různé nákupy pro kostel (hostie, svíčky, …) i faru (kancelářské potřeby apod.) a jiné pochůzky (např. na poštu), drobné práce v kostele, kancelářské práce (zápisy do matrik, přepis matrik do PC, vystavování křestních listů atd.), občasné vydání farního zpravodaje, průběžná aktualizace nástěnky a vývěsek a různé jednorázové akce podle potřeby. Na Smíchově učím, navštěvuji nemocné a připravuji jednorázové akce pro děti.

Pokud jde o můj osobní život – jsem vdaná, mám tři dcery ve věku 18, 16 a 12 let a bydlíme na Smíchově, kousek nad Knížecí, takže zejména na Zlíchov to nemám daleko… ☺ Mám ráda přírodu – hlavně mě těší letní horská turistika s rodinou, poslouchám klasickou hudbu a mou možná trochu svéráznou radostí je chov naší již 7leté suchozemské želvy Toničky. S oblibou říkám dětem při náboženství, že pro zázraky nemusíme chodit daleko: to, že z původně třícentimetrové měkounké želvičky je za pár let víc než dvoukilový „balvan“ (přičemž její stravu tvoří z 97 % různé lupení), to je skutečně zázrak, byť z řádu věcí přirozených… ☺

Radka Habánová