V neděli 4. září 2016 navštíví kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově prezident Arcidiecézní charity Praha P. Stanisław Góra a bude slavit mši svatou od 10.15 hod. Při této příležitosti předá dekret ředitelce nově zřízené Farní charity Praha Barrandov Mgr. Marii Chalupecké. Této mimořádné slavnosti se bude účastnit také radní Městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který pronese krátké zamyšlení ve formě zdravice.

Při této příležitosti budeme také vyprošovat požehnání nově vzniklé Farní charitě, ale také školákům a pedagogům při příležitosti nového školního roku.

Farní charita Praha Barrandov je zřízena pražským arcibiskupem jako právnická osoba ke dni 1. 9. 2016 na dobu neurčitou. Jako účelové zařízení církve je zřízena s cílem pomáhat na principech křesťanské lásky lidem v nouzi a v těžkých životních situacích. Farní charita Praha Barrandov bude vykonávat svoji činnost v obvodu Městské části Prahy 5.

Farní charita plánuje postupně rozvíjet svoji činnost. Nyní začne distribuovat Potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám. Lidé v nouzi dostanou potraviny a další základní potřeby - na základě programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Termín výdeje této pomoci bude zveřejněn na internetových stránkách farnosti a na plakátech umístěných na farních nástěnkách.

Spolu s materiální pomocí nabízí Charita zájemcům i další pomoc v podobě sociálního poradenství a dalších služeb.

Dále plánuje pořádat akce pro osamělé obyvatele, seniory, maminky s dětmi a pro děti z potřebných rodin.

Rádi bychom spustili sociální podnik „Ze šuplíku do Šuplíku“. V obchodě budou nabízeny k prodeji předměty a oděvy, které nám daruje veřejnost. Peníze, které získáme prodejem těchto předmětů, investujeme zpět na aktivity naší charity. Prosíme vás, kteří sami potřebujete pomoc nebo víte o potřebách druhých, abyste Farní charitu kontaktovali a informovali. Nebojte se ozvat, jsme tady pro vás.

V současné době sháníme pronájem prostor pro naši činnost. Pokud víte o vhodných nebytových prostorách na Barrandově, které je možno pronajmout, prosím napište nebo zavolejte.

 

Mgr. Marie Chalupecká, ředitelka

Farní charita Praha Barrandov

Na Zlíchově 221/8

152 00  Praha 5

e-mail: Chalupecka.Charita@seznam.cz

telefon: 605 395 860