V naší farnosti máme velikou radost z množství nových duchovních povolání. Jedním z nich je Theofan Lukáš Fuchs, který přijal svátost kněžství 20. srpna 2021 v klášteře trapistů v Novém Dvoře. Duchovně zrál v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích.

 

Nyní se přiblížil čas primiční mše svaté, kterou bude slavit v Praze.

 

Fotografie k kněžského svěcení najdete na webu www.cirkev.cz.

 

Primiční mše svatá bratra Theofana Lukáše Fuchse OCSO za účasti otce opata Dom Samuela a bratří trapistů se uskuteční v kostele sv. Jiljí na Starém Městě Pražském v pátek 17. 9. 2021 od 18.30 hod.

Následovat bude pohoštění v ambitech kláštera a novokněžské požehnání.

 

Srdečně Vás zveme!