P. Theofan Lukáš Fuchs duchovně zrál v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích, kde bude slavit primiční mši sv.

 

Fotografie z kněžského svěcení (20. srpna 2021) najdete na webu www.cirkev.cz.

 

Primiční mše svatá P. Theofana Lukáše Fuchse OCSO se uskuteční v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích v neděli 19. června 2022 od 16.00 hod.

Tuto primiční mši sv. bude na varhany doprovázet bratr Dominik Antonín Jirsa, který vykonával řadu let službu varhaníka nejenom u sv. Vavřince a nyní je také členem řádu trapistů.