V neděli 7. června 2020 naše farnost zažila velikou slavnost - 7 dětí přistoupilo k prvnímu Svatému Přijímání.

Stejně jako mana pro lid Izraele, je také Eucharistie pro každou křesťanskou generaci nepostradatelnou potravou, která nás provází na cestě pouštěmi světa, vyprahlého působením ideologických a hospodářských systémů.

Děti v naší farnosti poprvé přijaly Pána Ježíše Krista v proměněném chlebu a vínu. Na tento okamžik se připravovaly celý rok.

Fotogalerii najdete na www.ClovekaVira.cz/detail-galerie/9405de1a-5b8a-49fe-8f78-979d4e187586.

Druhou galerii najdete na www.ClovekaVira.cz/detail-galerie/1c00c0df-5055-4d81-a5a5-ec39475f11d9.

Modlíme se, aby děti byly dobrými svědky Ježíše Krista po celý svůj život.