V uplynulém měsíci zažil zlíchovský kostel mimořádnou událost. Po mnoha letech zde došlo k celkové rekonstrukci dvou zvonů v kostelní věži. Větší, odlitý ke cti sv. Františka Xaverského, pochází z roku 1697. Menší zvon, odlitý ke cti sv. Ludmily, je z roku 1924.

Zvony bylo třeba nejdříve spustit, demontovat a následně vyměnit opotřebované vybavení (třmeny a páky), kompletně vyčistit, opravit zvonovou stolici a trámy, instalovat nový elektrický pohon a celý systém sestavit a nastavit.

Celkově nás celá akce vyšla na 149 798 Kč. Celých 100 00 Kč nám přispěla Městská část Praha 5.

Nově opravené zvony získaly s rekonstrukcí také funkční automatické zvonění, čas zvonění je řízen prostřednictvím časového signálu DCF, který vysílá z německého Mainflingenu. Zvony budou od nynějška zvonit zcela automaticky vždy přesně 15 min. před pravidelnou bohoslužbou a každé poledne.

Současně budou oba zvony doprovázet novomanžele na jejich společnou životní cestu, ale budou zvonit i těm z nás, kteří se již budou odebírat na věčnost...

Děkujeme vám všem, kteří jste se na této významné akci podíleli, formou dobrovolné pomoci spolupracovali s dodavatelskou firmou BOROKO a přispěli svými dary.

Průběh prací si můžete prohlédnout na přiložené fotogalerii.