Mnozí farníci i široká veřejnost zaregistrovali, že zlíchovský vršek během roku 2017 osiřel. Socha sv. Jana Nepomuckého, která se pokorně, ale důstojně tyčila na tomto nádherném místě a vzbuzovala duchovní posilu, odešla na zaslouženou obnovu.

V závěru roku se socha sv. Jana navrátila v plné síle a kráse na zlíchovský vrch. Tvoří výraznou dominantu Starého Zlíchova.

Pěknou reportáž o slavném návratu - včetně řady důležitých detailů - přinesla Česká televize.

Svatý Jan Nepomucký zemřel v roce 1393. Je patronem kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván je za mlčenlivost, proti nebezpečí vody a za ochranu mostů.

Děkujeme Městské části Praha 5 za podporu tak vznešeného cíle, jakým byla obnova sochy sv. Jana Nepomuckého!