Nádhernou píseň "V kostele" ke slávě Pána Boha a ke cti slavného zlíchovského kostela sv. Filipa a Jakuba složila a nazpívala naše vzácná farnice a vyhlášená umělkyně Miriam Kombercová.

Celou píseň najdete na YouTu.be/VD2gF3IeFn0.

Děkujeme!