V neděli 21. července 2013 se ve zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba uskuteční slavnost mimořádného významu. V našem farním společenství uvítáme nového farního vikáře P. Mag. theol. Jakuba Jirovce OT, který nám udělí novokněžské požehnání. Toto požehnání je spojeno se získáním plnomocných odpustků.

Slavnost proběhne od 8.30 hod. a také od 10.15 hod. Po druhé mši sv. se můžeme těšit na farní kávu či čaj a přátelské setkání na faře.

P. Jakub Jirovec, člen Německého řádu, bude od nynějška působit v naší farnosti. Současně bude také pokračovat v doktorandském studiu na univerzitě ve Vídni.

Všichni jste srdečně zváni!

Fotografie z kněžského svěcení P. Jakuba si můžete prohlédnout na webu Rajce.iDNES.cz.