V naší farnosti od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2015 požehnaně působil P. David Vopřada, Dr., který se stal kanovníkem staroslavné Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.
P. Vopřada je od nynějška na Vyšehradě také farním vikářem a převzal část pastorační práce v rámci kapituly. Současně stále působí jako odborný asistent a fakultní kaplan KTF UK v Praze. V naší farnosti nadešel čas, abychom mu za jeho spolupráci poděkovali.

 

 

 

P. David Vopřada (nyní: J. M. can. David Vopřada, Dr.) byl slavnostně instalován kanovníkem 29. 6. 2015 - podrobný průběh a fotografie z této slavnostní události najdete na webu kapituly.

Po 3 letech působení P. Davida Vopřady v naší farnosti se s ním rozloučíme při mši sv., která se bude konat v neděli 6. září 2015 od 16.00 hod. v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích.

Povzbuzením nám může být, že s vyšehradskou kapitulou nás váže pevné pouto - právě toto společenství vlastnilo kostel sv. Vavřince v Praze - Jinonicích v 11. století. A samozřejmě nezapomínáme ani na pověst, že na místo zlíchovského kostela doskočil Šemík s Horymírem při svém bájném skoku z Vyšehradu.

P. Davidovi Vopřadovi děkujeme za práci v naší farnosti a do dalších let mu vyprošujeme mnoho Božího požehnání a síly do všech rolí, které před Bohem i před lidmi zastává!