Již v sobotu 6. 10. 2018 se můžeme ve zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba těšit na mimořádnou návštěvu Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D., biskupa a generálního vikáře naší arcidiecéze.

Slavnostní mše sv. začíná v 15.00 hod. Otec biskup při této mši sv. udělí také svátost křtu.

Přípravu na vzácnou návštěvu je možné učinit přečtením rozhovoru s Mons. Zdenkem Wasserbauerem v Katolickém týdeníku a na webu www.pastorace.cz.

Srdečně Vás zveme k účasti!

 

Současně upozorňujeme, že v uvedenou sobotu se nebude konat pravidelná mše sv. ve Velké Chuchli.